Musiken till Svart Madonna


I arbetet med berättelsen om Marias liv fann vi att förloppet påminde oss om dramaturgin i en mässa. Och det var i dessa banor vi tänkte när vi skapade musiken.


Vi visste tidigt att vi ville skriva ett musikverk för enbart röster. Sången är för oss en livsnödvändig ingrediens i våra liv. Spänningen som uppstår när flera olika röster möts i resonanser och dissonanser är oslagbar. Rösterna och klangerna valde vi för att förstärka berättelsens olika känslor och karaktärer.


Flöjten och trumman kom, vid sidan om sången, att spela viktiga roller. Dessa enkla och ursprungliga instrument visar hur det vi så gärna vill kalla vårt arv i själva verket förenar oss med kulturer världen över.


Klanger och melodier kan kanske kännas igen från både kyrkomusiken och folkmusiken. Varje sammansättning av toner varje fras, varje paus, varje anslag har vi värderat noggrant i förhållande till vad som ska återspeglas hos de olika karaktärerna i berättelsen.

Foto: Marie Petersson

Notvarianter för Svart Madonna:

  1. 1.Drama med manus och noter

  2. 2.Körmässa - noter och recitativ

  3. 3.Långfredagsvesper - noter och recitativ (med utvalda stycken och anpassade texter för långfredagen, endast röster)


Beställ noter och cd via astrid.selling@varendamusic.com, 0739-880011